پست‌ها

خرید فروش مغازه 240 متر در شمال پل قدیم

خرید فروش دکان (واحد تجاری) دویست و چهل متری در سوی شمال پل قدیم
نوع ملک: گاراژ،کارگاهی
نوع سند: ثبتی
مساحت زمین: ۲۴۰ متر (متراژ)
مسیر: ده در سی
قیمت: متری سه میلیون تومان
مشخصات ملک: سه باب مغازه جداگانه محاسبه می شود (متری شیش میلیون تومان)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، آن سر پل قدیم (ضلع شمالی-غربی)

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

شناسه: ده یک

واژه ها:
در محدوده پل قدیم،آن طرف پل قدیم،آن دست پل قدیم،نزدیک پل قدیم،اطراف پل جدید،غرب پل قدیم،نزدیکی پل،خیابان پل،بعد از پل،پس از پل

خرید فروش مغازه 72 متر در محدوده خیابان طالقانی

خرید فروش دکان (فروشگاه تجاری) هفتاد و دو متری در اطراف و نزدیکی یا داخل خیابان طالقانی
نوع ملک: مغازه تجاری نوع سند: ثبتی مساحت زمین (متراژ): ۷۲ متر مشخصات ملک: 25 متر بالکن دارد
نشانی (آدرس): استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیک یا درون خیابان طالقانی
شماره تلفن تماس: 09166462400📱
شناسه ملک: سه چهار

خرید فروش مغازه 14 متر در اطراف خیابان شریعتی

خرید فروش دکان در پاساژ (فروشگاه تجاری) چهارده متری در محدوده و نزدیک خیابان سی متری شریعتی
نوع ملک: مغازه تجاری
نوع سند: ثبتی
متراژ مغازه: ۱۴ متر
قیمت: 170 میلیون تومان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیکی خیابان شریعتی میان چهارراه سی متری و آفرینش

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

خرید مغازه 70 متر در اطراف خیابان امام خمینی

خرید دکان (فروشگاه تجاری) هفتاد متری در محدوده خیابان امام خمینی نزدیک چهارراه سی متری شریعتی

نوع ملک: مغازه تجاری
نوع سند: ثبتی
مشخصات و متعلقات ملک: چهار اشتراک (آب،برق،گاز،تلفن)
متراژ: مساحت زمین ۷۰ متر و مساحت زیرزمین: ۱۵۰ متر
قیمت: متری 37 میلیون تومان
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیکی و اطراف خیابان امام خمینی و چهار راه سی متری

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

خرید فروش مغازه 25 متر در اطراف خیابان شریعتی

خرید فروش دکان بیست و پنج متری (داخل پاساژ) اطراف خیابان شریعتی دزفول
نوع ملک: مغازه در پاساژ
متراژ: ۲۵ متر
مسیر: 6 متر
نوع سند: ثبتی
قیمت: 250 میلیون تومان
اشتراکات: 3 اشتراک
نکته: تعویض با ملک هم می‌گردد.

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، محدوده خیابان شریعتی، حد فاصل چهارراه آفرینش و سی متری (امام خمینی)

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

واژه ها: دکان،مغازه،فروشگاه،

خرید فروش خانه 60 متر اطراف خیابان طالقانی

خرید خانه سه طبقه شصت متری در محدوده خیابان طالقانی
متراژ: ۶۰ متر

اشتراک: آب، برق، تلفن

به همراه بالکن

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان آیت ا... طالقانی

شماره تلفن تماس:
09166462400

رهن کامل خانه 100 متر محدوده خیابان شریعتی

رهن کامل منزل مسکونی 100 متری در محدوده خیابان شریعتی
متراژ: صد متر

نوع: منزل مسکونی

طبقه: همکف

ویژگی ها: دو خوابه، هال، سرویس ...، حیاط دار

رهن: 45 میلیون تومان

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، اطراف خیابان شریعتی

شماره تلفن تماس :
09166462400📱

رهن و اجاره خانه 60 متر محدوده خیابان شریعتی

رهن و اجاره واحد مسکونی آپارتمانی 60 متری در محدوده خیابان شریعتی
متراژ: شصت متر

نوع: واحد آپارتمان

رهن: 10 میلیون تومان

اجاره: 1.5 میلیون تومن

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، اطراف خیابان شریعتی

شماره تلفن تماس :
09166462400📱

خرید فروش خانه 86 متر محدوده خیابان طالقانی

خرید فروش منزل مسکونی 86 متری در محدوده و اطراف خیابان طالقانی شهر دزفول
متراژ: هشتاد و شش متر

چهار اشتراک: (گاز، برق، تلفن، آب)

جهت اطلاع از قیمت و دیگر موارد تماس بگیرید و یا در بخش دیدگاه ها نظر بگذارید (اطلاعات تماس درج شود)

نشانی ( آدرس ) ملک :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، محدوده خیابان طالقانی حد فاصل خیابان آفرینش تا خیابان امام خمینی جنوبی

شماره تلفن تماس :
09166462400📱