خرید فروش مغازه 240 متر در شمال پل قدیم

خرید فروش دکان (واحد تجاری) دویست و چهل متری در سوی شمال پل قدیم
نوع ملک: گاراژ،کارگاهی
نوع سند: ثبتی
مساحت زمین: ۲۴۰ متر (متراژ)
مسیر: ده در سی
قیمت: متری سه میلیون تومان
مشخصات ملک: سه باب مغازه جداگانه محاسبه می شود (متری شیش میلیون تومان)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، آن سر پل قدیم (ضلع شمالی-غربی)

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

شناسه: ده یک

واژه ها:
در محدوده پل قدیم،آن طرف پل قدیم،آن دست پل قدیم،نزدیک پل قدیم،اطراف پل جدید،غرب پل قدیم،نزدیکی پل،خیابان پل،بعد از پل،پس از پل