خرید مغازه 70 متر در اطراف خیابان امام خمینی

خرید دکان (فروشگاه تجاری) هفتاد متری در محدوده خیابان امام خمینی نزدیک چهارراه سی متری شریعتی

نوع ملک: مغازه تجاری
نوع سند: ثبتی
مشخصات و متعلقات ملک: چهار اشتراک (آب،برق،گاز،تلفن)
متراژ: مساحت زمین ۷۰ متر و مساحت زیرزمین: ۱۵۰ متر
قیمت: متری 37 میلیون تومان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیکی و اطراف خیابان امام خمینی و چهار راه سی متری

شماره تلفن تماس:
09166462400📱