خرید فروش مغازه 14 متر در اطراف خیابان شریعتی

خرید فروش دکان در پاساژ (فروشگاه تجاری) چهارده متری در محدوده و نزدیک خیابان سی متری شریعتی

نوع ملک: مغازه تجاری
نوع سند: ثبتی
متراژ مغازه: ۱۴ متر
قیمت: 170 میلیون تومان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیکی خیابان شریعتی میان چهارراه سی متری و آفرینش

شماره تلفن تماس:
09166462400📱