خرید فروش خانه 60 متر اطراف خیابان طالقانی

خرید خانه سه طبقه شصت متری در محدوده خیابان طالقانی

متراژ: ۶۰ متر

اشتراک: آب، برق، تلفن

به همراه بالکن

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان آیت ا... طالقانی

شماره تلفن تماس:
09166462400