خرید فروش مغازه 72 متر در محدوده خیابان طالقانی

خرید فروش دکان (فروشگاه تجاری) هفتاد و دو متری در اطراف و نزدیکی یا داخل خیابان طالقانی

نوع ملک: مغازه تجاری
نوع سند: ثبتی
مساحت زمین (متراژ): ۷۲ متر
مشخصات ملک: 25 متر بالکن دارد

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، نزدیک یا درون خیابان طالقانی

شماره تلفن تماس:
09166462400📱

شناسه ملک: سه چهار