محدوده خیابان امام خمینی

دکان،مغازه،فروشگاه،واحد تجاری
  • خرید
  1. هفتاد متر زمین+صد و پنجاه متر زیرزمین، قیمت: متری 37 میلیون | نشانی: اطراف خیابان امام خمینی و چهارراه سی متری شریعتی، شماره تماس: 09166462400