محدوده خیابان شریعتی

{{ خانه،منزل مسکونی،واحد آپارتمانی }}
  • رهن و اجاره
  1. شصت متر، واحد آپارتمان، رهن: ده میلیون، اجاره: یک و نیم میلیون | نشانی: میان چهارراه آفرینش و امام خمینی، شماره تماس: 09166462400

{{ دکان،مغازه،فروشگاه،پاساژ،واحد تجاری }}
  • خرید و فروش
  1. بیست و پنج متر، دکان پاساژ، قیمت: دویست و پنجاه میلیون | نشانی: میان چهارراه آفرینش و امام خمینی، شماره تماس: 09166462400
  2. چهارده متر، دکان پاساژ، قیمت: صد و هفتاد میلیون | نشانی: میان چهارراه آفرینش و امام خمینی، شماره تماس: 09166462400